Letra de ligason :

Diccionari occitan

Resultats de la recèrca (7) :

aprèsprép./ad.(d'après) d'après ; segon
  • lang : d'aprèp
Basic (commun gasc-lang)
aprèsprép./ad.aprèsBasic (commun gasc-lang)
aprèsprep. / adv.
  • après
  • d'après : d'après ; segon ; au dich de...
Lexique limousin
après-midim.
  • lang : aprèp-miègjorn ; vèspre
  • gasc : après-dinnada (f) ; vrèspe
Basic (commun gasc-lang)
après-demainadv.
  • lang : deman passat
  • gasc : doman passat
Basic (commun gasc-lang)
après-midinm.après-miegjorn ; après-merende ; tantòst {Périgourdin, Bas-Limousin}Lexique limousin
après-demainadv.passat deman ; passat doman {Périgourdin}Lexique limousin

dicod'Òc

Véder dens lo tèrm'Òc

Istòria-Geografia

Telefonets

dicod'Òc e verb'Òc taus telefonets !

Android

Clavèr predictiu en occitan

Ortografia

Correctors ortografics en occitan