Letra de ligason :

Diccionari occitan

Resultats de la recèrca (24) :

adultemf.adult(e), adultaBasic (commun gasc-lang)
adultèrem. adultèri
Basic (commun gasc-lang)
adultèrea. adultèr(e), adultèraBasic (commun gasc-lang)
adultemf.adulte -aRei Bèthvéder (gascon)
adulteadj/n.adult,a, adulte,a (us).Atau que's ditz (gascon)
adulte a/n adult(e), -a.Faure (vivaro-alpin)
adultenm. / nf.adulte, adultaLexique limousin
adultèreadj.adultèr(e), adultèraLexique limousin
adulteadj.|n.adulte,-a.Per Noste (gascon)
adultea.adulte || m. adulte, persona grand f. Lagarde (languedocien)
adulteadj & nadult[e] m, adulta f.CREO Provença (provençal)
adulteadj/nadult, -a. Laus (languedocien)
adultèrenm.adultèriLexique limousin
adultèrea.adultère -a ; m. adultèriRei Bèthvéder (gascon)
adultèrenm adulter(e), -a (agent) ; adulteri (acte).Faure (vivaro-alpin)
adultèrem.
  • 1. (l’acte) adultèri.
  • 2. (celui \celle qui commet l’~) adultère,-a.
Per Noste (gascon)
adultèreadj/nm
  • adultèr, -a
  • (acte) adultèri.
Laus (languedocien)
adultérin,eadj.adulterin,a.Per Noste (gascon)
adultismem.adultisme.Per Noste (gascon)
adultérervt.adulterar ; falsificar.Per Noste (gascon)
adultérervtadulterar (è), falsificar.Laus (languedocien)
adultérationf.adulteracion.Per Noste (gascon)
adultérationnfadulteracion.Laus (languedocien)
adultérin, -eadj/nadulterin, -a.Laus (languedocien)

dicod'Òc

Véder dens lo tèrm'Òc

Telefonets

dicod'Òc e verb'Òc taus telefonets !

Android

Clavèr predictiu en occitan

Ortografia

Correctors ortografics en occitan