Letra de ligason :

Diccionari occitan

Resultats de la recèrca (14) :

fabrem.forgeron Lagarde (languedocien)
fabregar, fabrejar v.forger, fabriquer CREO Provença (provençal)
fabre m.forgeron [v. faure] CREO Provença (provençal)
fabreganf
  • forge, syn farga
  • usine métallurgique. Syn fabrica.
Laus (languedocien)
fabrega f.forge [v. aussi fabregola] CREO Provença (provençal)
fabrejar v.[v. fabregar] CREO Provença (provençal)
fabrejar (e)vt
  • 1 forger
  • 2 fabriquer, syn fabregar
  • 3 péj charcuter, fagoter, travailler dans de mauvaises conditions, syn sanar, mascanhar, çaganhar.
Laus (languedocien)
fabre / faurenm
  • forgeron
  • maréchal-ferrant, syn manescal.
Laus (languedocien)
fabregar (e)vt
  • 1 forger, syn fargar
  • 2 fabriquer. Syn fabrejar.
Laus (languedocien)
fabregola, fabrega (f.) micocoule [v. falabrega] m.micocoulier [v. falabreguier] CREO Provença (provençal)
fabrica (fabrega)f.fabrique, usineGrange (vivaro-alpin)
fabricar (fabregar)v.fabriquerGrange (vivaro-alpin)
bofabrenm.fanfaron, vantard [v. vantaire] CREO Provença (provençal)
bufabrena.+m.fanfaron Lagarde (languedocien)

dicod'Òc

Véder dens lo tèrm'Òc

Telefonets

dicod'Òc e verb'Òc taus telefonets !

Android

Clavèr predictiu en occitan

Ortografia

Correctors ortografics en occitan