Letra de ligason :

Diccionari occitan

Resultats de la recèrca (58) :

clavecinm.clavecinBasic (commun gasc-lang)
clavecinm.clavecin [b]Rei Bèthvéder (gascon)
clavecinnm.clavecinLexique limousin
clavecinm.clavecin.Per Noste (gascon)
clavecinnm musclavecin.Laus (languedocien)
clavecinnm clavecin.Faure (vivaro-alpin)
clavecinisten.clavecinista mf.Per Noste (gascon)
clavecinistenclavecinista.Laus (languedocien)

dicod'Òc

Véder dens lo tèrm'Òc

audiovisuel

Lexic : audiovisuel / audiovisuel

Telefonets

dicod'Òc e verb'Òc taus telefonets !

Android

Clavèr predictiu en occitan

Ortografia

Correctors ortografics en occitan