Letra de ligason :

Basa terminologica occitana

Lexic : Espaci public urban / Espace public urbain

Appel d'offre d'emploi (français)
Crida entà auhèrta d'emplec (occitan gas)