Letra de ligason :

Basa terminologica occitana

Lexic : Espaci public urban / Espace public urbain

Limites (français)
Limits (occitan gas)
Limites de charge en T (français)
Limits de carga en T (occitan gas)

Lexic : Arts

Limite (français)
Hita (occitan gas)
Sinonimes : Limit

Lexic : Matematicas / Mathématiques

limite, f (français)
limit(e)   m  (occitan len)

Lexic : Istòria-Geografia

limits (mpl.) del/deu reiaume   fpl.  (occitan com)
Sinonimes : termièra (f.) del/deu raiaume
limites du royaume (français)