Har croishir los òs

Faire craquer les os

Occitan gascon

Literaument : Faire craquer les os

De ÒS : os

A perpaus
« òs (nom comun) : Teissut dur que constituís la basa de l'esqueleta dels èssers vius. » (véder la ficha Wikiccionari)