Letra de ligason :

Sélectionnez votre langue

Los membres

Lo congrès permanent de la lenga occitana - lo conselh lingüistic
Lo congrès permanent de la lenga occitana - lo conselh lingüistic

Lhèida (Catalonha)

 • Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Lleida amb una tesi sobre els parlars gascons de la Vall d'Aran i del Comenge veí, a l'Estat francès (Elements de variació diatòpica en el gascó de l'alta conca de la Garona. Afers de vocalisme en l'occità de la Vall d'Aran. 589 p. i 140 cartes).
 • Professor de Llengua i Lingüística Occitanes a la Universitat de Lleida, adscrit al Departament de Filologia Catalana i Comunicació, d'ençà de 2001.
 • Membre de la Càtedra d'Estudis Occitans de la Universitat de Lleida.
 • Membre de la Seccion de Lingüistica de l'Institut d'Estudis Aranesi.

Estudis

 • Juny de 2000 : Llicenciat en Filologia Catalana. Lleida. Universitat de Lleida.
 • Juny de 2002 : Certificat d’Aptitud Pedagògica. Lleida. Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
 • Setembre de 2002 : Certificat d’Estudis de Tercer Cicle en Filologia Catalana. Lleida. Universitat de Lleida. Nota mitjana ponderada: 3 (excel· lent).
 • Febrer de 2004 : Diploma d’Estudis Avançats en Filologia Catalana. Lleida. Universitat de Lleida (excel· lent; màxima qualificació en tesina).
 • Juny de 2005 : Doctor en Filologia Catalana. Lleida. Universitat de Lleida (excel· lent cum laude ; màxima qualificació en tesi).
 • Octubre de 2007 Diploma d’Estudis Avançats en Filologia Romànica. Barcelona. Universitat de Barcelona (excel· lent; màxima qualificació en tesina).

Publicacions (libes)

 • Carrera, Aitor (2001): Toponímia de Bausen e des Quate Lòcs. Vielha: Conselh Generau d’Aran. 87 pp.
 • Carrera, Aitor (2007a): Gramatica aranesa. Lleida: Pagès Editors. 287 pp.
 • Carrera, Aitor (2008a): Entre dues frontères. Estudis de lingüistica occitana. Lleida: Pagès Editors. 227 pp.
 • Oliveras, Lourdes; Carrera, Aitor (eds.) (2009a): Caçaires de paraules. Lleida: Pagès Editors. 105 pp.
 • Carrera, Aitor (2011a): L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics (occità referencial i aranès). Lleida. Pagès Editors. 276 pp.

Publicacions (capítols de libes)

 • Carrera, Aitor (2003a): «Er occitan dera Val d’Aran: qüestions de variacion dialectau». A: Lieutard, Hervé; Verny, Marie-Jeanne (eds.): Nouvelle recherche en domaine occitan. Actes du colloque Jeunes Chercheurs ReDòc (UMR 5475). Montpeller: Université Paul Valéry, p. 187-208.
 • Carrera, Aitor (2006a): «Jusèp Condò e er aranés». A: Condò, Jusèp: Era isla des diamants. Vielha: Conselh Generau d’Aran, p. 9-25.
 • Carrera, Aitor (2006b): «L’aportació de Joan Coromines a l’occità de la Vall d’Aran». A: Badia i Margarit, Antoni M. (ed.): Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 81-105.
 • Carrera, Aitor (2007b): " Un pregasconisme corominià. La diftongació de E devant de -LL en l’occità de l’alta conca de la Garona». A: Casanova, Emili; Terrado, Xavier (eds.): Studia in honorem Joan Coromines. Lleida: Pagès Editors, p. 49-65.
 • Carrera, Aitor (2007c): «Eras relacions transfrontalèras ara lutz deths hèts lingüistics. Eth exemple dera Val d’Aran e Comenge». A: Amalric, Jean Pierre: Cultures et solidarités dans les Pyrénées Centrales et Occidentales. 56e Congrès Régional de la Fédération Historique de Mid-Pyrénées. Tarbes 17, 18 et 19 Juin 2005. Tarba: Fédération Historique de Midi-Pyrénées, Société Académique des Hautes-Pyrénées, p. 323-347.
 • Carrera, Aitor (2008b): «Joan Coromines i la toponímia aranesa». A: Badia i Margarit, Antoni M.; Solà, Joan (eds.): Joan Coromines, vida y obra. Madrid: Gredos, p.186-222.
 • Carrera, Aitor (2008c): «Fets d’anivellament dialectal en una zona de frontera. El cas de l’occità de la Vall d’Aran». A: Kabatek, Johannes; Pusch, Claus D. P (eds.): Variació, poliglòssia i estàndard / Variation, Polyglossie und Standardisierung (Biblioteca Catalana Germànica 7; Suplement a Zeitschrift für Katalanistik: Beihefte zur Zeitschrift für Katalanistic). Aquisgrà: Shaker, p. 103-124.
 • Carrera, Aitor (2009b): «Geolingüistica aranesa: quauques mòstres lexicaus». A: Camps, Christian (ed.): Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle XXI. Péronnas: Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, p. 43-53.
 • Carrera (2010a): «Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d’Aran. Arrepòrt sus era situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona». Dins: José Enrique Gargallo (coord.) (2010): Paremiología romance. Los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 155-171.
 • Aitor Carrera (2010b): «Eth passatge de [i] pretonic a [y] deuant d’ua consonanta labiau en occitan dera Val d’Aran e deth Bauartés. Es mots uvèrn, lume(n)dar e junverd». Dins: Pèir Còts (coord.) (2010): Miscellanèa en aumenatge Lleida: Institut d’Estudis Aranesi, Pagès Editors, p. 495-501.
 • Gargallo, José Enrique; Carrera, Aitor (2010): «Sobre els arrepervèris. Aproximació als refranys meteorològics del gascó pirinenc oriental: paral· lelismes, interferències i contrastos en el trifini de català, gascó i llenguadocià a partir del món de les parèmies». Dins: Imma Creus, Maite Puig, Joan Ramon Veny (eds.) (2010): Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I. Lleida: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM, p. 137-147.
 • Carrera, Aitor (2011b): «Cap a la recuperació i la restitució de la toponímia occitana. Els noms de lloc de Mèles (Alta Garona) a partir de les dades de l’enquesta de Sacaze». Dins: Emili Casanova, Lluís R. Valero (eds.) (2011): La toponomàstica de les illes del Mediterrani Occidental. València, l’Alguer: Denes, p. 93-115.
 • Carrera, Aitor (2011c): «Un apòrt important ara coneishença dialectologica der aranés e deth gascon pirenenc orientau: es documents de Jusèp Sandaran». Dins: Angelica Rieger (ed.) (2011): L’Occitanie invitée de l’Euregio. Liège 1981 – Aix-la-Chapelle 2008: bilan et perspectives. Aquisgrà: Shaker Verlag, p. 671-681.
 • Carrera, Aitor (en premsa): «Dialectòlegs catalans i occità de la Vall d’Aran: un balanç històric». Actes del Congrés Internacional Francesc de Borja Moll. Ciutat de Mallorca. Novembre de 2003. 22 p.
 • Carrera, Aitor (en premsa): «El gascó a l’alta conca de la Garona: la Vall d’Aran entre el Comenge i el Coserans». Actes du XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Innsbruck. Setembre de 2007. 13 p.

Publicacions (articles dins de revistas especializadas)

 • Carrera, Aitor (1998): «Ara va de iod». Tirant al Blanc. Revista de llengua i literatura, 10, p. 34-35. Carrera, Aitor (2003b): «Una aproximació a les varietats geogràfiques de l’occità de la Vall d’Aran». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XLVI / Miscel.lània Joan Veny 2, p. 43-66. la Societat d’Onomàstica, 94, p. 189-207.
 • Carrera, Aitor (2003d): «L’imperfet de tipus aragonès en occità i català. Els casos de la Vall d’Àger i de la Vall d’Aran». Alazet. Revista de Filología, 15, p. 9-28.
 • Carrera, Aitor (2004a): «Sus era toponimia occitana: grafia e sistematicitat». Lingüistica Occitana, 1, p. 13-31. [publicació electrònica : www.revistadoc.org/articles.php?lng=fr&pg=179]
 • Carrera, Aitor (2004b): «Bilanç scientific d’ua epòca istorica: es dialectològs catalans e er occitan dera Val d’Aran». Lingüistica Occitana, 2, p. 29-49. [publicació electrònica: www.revistadoc.org/articles.php?lng=fr&pg=180]
 • Carrera, Aitor (2005a): «La funció local en les formes de relatiu de la producció escrita en aranès». Estudis Romànics, XXVII, p. 133-146.
 • Carrera, Aitor (2005b): «Morfologia verbal aranesa: les desinències de l’imperfet d’indicatiu». Llengua i Literatura, 16, p. 205-228.
 • Carrera, Aitor (2005c): «Ahèrs de morfologia nominau en gascon dera nauta arribèra de Garona: un contrast entre era Val d’Aran e eth canton de Sent Biat (Estat francés)». De Lingua Aragonensi, 1, p. 7-33.
 • Carrera, Aitor (2006c): «Alguns errors del Nomenclator dera Val d’Aran». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 103, p. 38-42.
 • Carrera, Aitor (2006d): «Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicals d’Aran i Comenge». Ripacurtia, 4, p. 55-76.
 • Carrera, Aitor (2006e): «Sus eth Diccionari català-occità occitan-catalan de Balaguer e Pojada». De Lingua Aragonensi, 2, p. 75-90.
 • Carrera, Aitor (2007d): «Onomàstica i dialectologia occitanes: alguns exemples aranesos». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 104-105, p. 111-119.
 • Carrera, Aitor (2008d): «L’aportació de la Comissió Lingüística en el projecte del traductor automàtic entre el català i l’occità». Llengua i Ús. Revista tècnica de política lingüística, 43, p. 61-68. [publicació electrònica: www.gencat.cat/llengua/liu/43/]
 • Carrera, Aitor (2009c [2007]): «Una mica de dialectologia occitana. Els parlars de la Vall d’Aran en el marc del gascó pirinenc oriental». De Lingua Aragonensi, 3, p. 9-40.
 • Carrera, Aitor (2010c): «Breu radiografia sociolingüística de l’occità a l’entrada del tercer mil· leni». Els Marges, 90, p. 16-39.
 • Carrera, Aitor (2010d): «Era codificacion der occitan dera Val d’Aran. Problèmes e contradiccions en aranés actuau». Lingüistica Occitana, 10, p. 1-20. [publicació electrònica: http://www.revistadoc.org/file/Linguistica%20occitana%208%20Carr era.pdf]
 • Carrera, Aitor (2011d [2010]): «Occitània, un país que vol viure». Europa de les Nacions, 76, 5 p. Carrera, Aitor (2011e): «L’occità. Una altra llengua per redreçar». Lluc, 877, p. 48-51.

Publicacions (comentaris)

 • Carrera, Aitor (2005d): «Jean-Claude Bouvier. Espaces du langage. Géolinguistique, toponymie, cultures de l’oral et de l’écrit». Estudis Romànics, XXVII, p. 454-459.
 • Carrera, Aitor (2007e): «Jacme Taupiac. L’occitan escrich». Estudis Romànics, XXIX, p. 475-483. Carrera, Aitor (2008d): «Domergue Sumien. La standardisation pluricentrique de l’occitan. Nouvel Enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie». Llengua i Ús. Revista tècnica de política lingüística, 42, p. 83-91. [publicació electrònica : www.gencat.cat/llengua/liu/42/]

Publicacions (Divulgacions scientificas)

 • Carrera, Aitor (2005e): «Era lengua occitana: qu’auançam». Aran ath Dia, 0, P. 1-14. Carrera, Aitor (2006f): «Crespèths, pastères e pescajons». Aran ath Dia, 3, p. 30. Carrera, Aitor (2006g): «Estiu, ostiu». Aran ath Dia, 4, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2006h): «Juriòl o junhsèga». Aran ath Dia, 5, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2006i): «Non sabi se d’a on ven». Aran ath Dia, 6, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2006j): «Jusèp Sandaran e es aranesi de Filipines». Aran ath Dia, 7, p. 30. Carrera, Aitor (2006k): «Valarties, Varradòs, Varossa». Aran ath Dia, 8, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2006l): «Eth còth, eth poth e eth moth». Aran ath Dia, 9, p. 30. Carrera, Aitor (2007e): «Eth pan e eth vin». Aran ath Dia, 10, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2007f): «Curt e cuert». Aran ath Dia, 11, p. 30. Carrera, Aitor (2007g): «Era nèu der uvèrn». Aran ath Dia, 12, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2007h): «Deluns, dimars, dimèrcles o dimècres». Aran ath Dia, 13, p. 30. Carrera, Aitor (2007i): «Actitud e aptitud». Aran ath Dia, 14, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2007j): «Eth haro». Aran ath Dia, 15, p. 30. Carrera, Aitor (2007k): «Era tumenèja». Aran ath Dia, 16, p. 30. Carrera, Aitor (2007l): «Arriu». Aran ath Dia, 17, p. 30.
 • Carrera, Aitor (2007m): «Era forma der estanh». Aran ath Dia, 18, p. 31. Carrera, Aitor (2007n): «Minoritats majoritàries». Aran ath Dia, 19, p. 30. Carrera, Aitor (2007o): «Escares e nòdes». Aran ath Dia, 20, p. 31. Carrera, Aitor (2007p): «Escarèr o noguèr?». Aran ath Dia, 21, p. 31. Carrera, Aitor (2008e): «Aumenatge a Canejan». Aran ath Dia, 22, p. 31. Carrera, Aitor (2008f): «Clauar era pòrta». Aran ath Dia, 23, p. 31. Carrera, Aitor (2008g): «D’Aran a Lorda». Aran ath Dia, 24, p. 31. Carrera, Aitor (2008h): «Ara mòda insulara». Aran ath Dia, 25, p. 31.
 • Carrera, Aitor (2008i): «Apréner occitan. Per qué pas?». Lo Campus. Periòdic universitari de Lleida, 1, p. 19.
 • Carrera, Aitor (2008j): «A anat o ei anat?». Aran ath Dia, 26, p. 31.
 • Carrera, Aitor (2008k): «Joan Coromines e er aranés». Aran ath Dia, 28, p. 22-25. Carrera, Aitor (2008l): «Era ola e era òlha». Aran ath Dia, 28, p. 31.
 • Carrera, Aitor (2008m): «Ua hlorica». Aran ath Dia, 29, p. 31.

Publicacions (Autres documents scientifics)

 • Carrera, Aitor (2008n): Acòrds dera Comission Lingüistica deth traductor automatic catalan- occitan occitan-catalan. Document públicat al web del Grop de Lingüistica Occitana. 164 p. [http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Occita/arxius/GL O_Acords_traductor2008.pdf]
 • Carrera, Aitor (2009d): Elements bàsics de llengua occitana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 16 p.
 • Carrrera, Aitor (2010e): La flexió de gènere en occità. Breu resum urgent i superficial. Document publicat al web del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades. 8 p. [http://www.gela.cat/doku.php?id=textos_genere]

Publicacions (traduccions)

 • Traducció del francès al català dels textos del documental en DVD: Salès, Christian (2003): Secrets et légendes du pays cathare. Racines Occitanes, CS PROD. [Documental de 52 minuts]
 • Traducció del gallec a l’occità de composicions d’Álvaro Cunqueiro. A: Costas, Xosé-Henrique; Buerger, Iago Castro (2006): Homenaxe a Cunqueiro no seu XXV cabodano. Vigo: Universidade de Vigo, p. 13-15.
 • Traducció de l’espanyol a l’occità de l’article: Gargallo, José Enrique (2007): «Occitan ena Val d’Aran». Lingüistica Occitana, 5, p. 49-68. [Article publicat abans en japonès al volum col.lectiu de Shoji Bando i Takehzu Asaka (2005) que pot traduir-se com La diversitat de les llengües a Espanya i Portugal. Tòquio: Dougahusha, p. 183-201]

Publicacions (creacions)

 • 1997-2010 : Més de cinc-cents articles de tema miscel·lani en el suplement comarcal Noguera del diari Segre. Regularitat setmanal.

Comunicacions, conferéncias, presentacions

 • Juliol de 2000 Conferència: Presentacion der estudi etnolingüistic dera Val d’Aran. Vielha. Jornades Universitàries Occitanocatalanes.
 • Març de 2002 Comunicació: Onomàstica i dialectologia occitanes. Alguns exemples aranesos. Ciutadella-Maó. XVIII Col.loqui de la Societat d’Onomàstica.
 • Abril de 2002Comunicació: Er occitan dera Val d’Aran: qüestions de variacion dialectau. Montpeller. Colloque Jeunes Chercheurs ReDòc (UMR 5475).
 • Agost de 2002 Comunicació: Sus era toponimia occitana: grafia e sistematicitat. Nimes. I Obrador de Lingüistica Occitana.
 • Desembre de 2002 : Comunicació: Les representacions gràfiques dels topònims occitans. Teulada. XIX Col.loqui de la Societat d’Onomàstica.
 • Agost de 2003 : Comunicació: Bilanç scientific d’ua epòca istorica: es dialectològs catalans e er occitan dera Val d’Aran. Montpeller. II Obrador de Lingüistica Occitana.
 • Novembre de 2003 : Comunicació: Dialectòlegs catalans i occità de la Vall d’Aran: un balanç històric. Ciutat de Mallorca. Congrés Internacional Francesc de Borja Moll.
 • Juliol de 2004 : Conferència: Presentacion dera gramatica gascona (Aran e Comenge). Salardú. Jornades Universitàries Occitanocatalanes. Juntament amb Joan Pau Ferré.
 • Gener de 2005 : Comunicació: Fonetica pregascona ena toponimia dera Val d’Aran. Tolosa de Llenguadoc. III Obrador de Lingüistica Occitana.
 • Gener de 2005 : Comunicació: Ahèrs de morfologia nominau en occitan dera nauta arribèra de Garona: isoglòsses e frontères. Tolosa de Llenguadoc. Journées Romanes.
 • Abril de 2005 : Conferència: L’aportació de Joan Coromines a l’occità de la Vall d’Aran. Barcelona. Cicle d’homenatge a Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans. espaci lingüistic. Universitat Autònoma de Barcelona. Jornades Occitanes de l’Arxiu Occità.
 • Juny de 2005 : Comunicació: Les relations transfrontalières à la lumière des faits linguistiques: l’exemple du Val d’Aran et du Comminges. Tarba. 56ème Congrès Régional de la Fédération Historique de Midi- Pyrénées.
 • Juliol de 2005 : Conferència: Era recèrca lingüistica de Joan Coromines ena Val d’Aran. Salardú. Jornades Universitàries Occitanocatalanes.
 • Febrer de 2006 : Comunicació: Fets d’anivellament dialectal en una zona de frontera. Tubinga. 20. Deutscher Katalanistentag / 20è Col.loqui Germano- català.
 • Juny de 2006 Comunicació: Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicals d’Aran i Comenge. El Pont de Suert. Col.loqui “Conflictes. Diàleg i cultura al Pirineu”
 • Octubre de 2006 Ponència: L’occità entre dos estats. Del Comenge a la Vall d’Aran. Lleida. Col.loqui “Tres estats per a una llengua”.
 • Setembre de 2007 Comunicació: Le Gascon dans la haute vallée de la Garonne: le Val d’Aran entre le Comminges et le Couserans. Approche dialectologique. Innsbruck. XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes.
 • Octubre de 2007 Comunicació invitada: L’occità a la Vall d’Aran: desenvolupament i perspectives d’un procés de normalització lingüística. Càller. Congrés “Su Sardu comente limba giurìdicu-amministrativa. Prublemas e cumparàntzias intre limbas minoritàrias”.
 • Novembre de 2007 Comunicació: Geolingüistica aranesa: quauques mòstras lexicaus. Besiers. 4e Colloque International de l’Association Française des Catalanistes.
 • Maig de 2008 Comunicació: Cap a la recuperació i la restitució de la toponímia occitana. Els noms de lloc de Mèles (Alta Garona) a partir de les Societat d’Onomàstica.
 • Maig de 2008 Conferència: L’aranès i l’oficialitat de la llengua occitana a Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona. Jornades Occitanes de l’Arxiu Occità.
 • Agost de 2008 Comunicació: Un apòrt important ara coneishença dialectologica der aranés e deth gascon pirenenc orientau: eths documents de Jusèp Sandaran. Aquisgrà. IXe Congrès International de l’Association Internationale d’Etudes Occitanes.
 • Desembre de 2008 Comunicació: De les Nòrmes ortogràfiques a l’occitan larg. La codificació de l’aranès davant de l’estandardització de l’occità general. Tarragona. III Col.loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”.
 • Maig de 2009 Ponència: Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d’Aran. Arrepòrt sus era situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona. Universitat de Barcelona. Primer Seminari Internacional sobre Paremiologia Romànica.
 • Setembre de 2009 Comunicació: Sobre els arrepervèris. Aproximació als refranys meteorològics del gascó pirinenc oriental: paral·lelismes, interferències i contrastos en el trifini de català, gascó i llenguadocià a partir del món de les parèmies. Universitat de Lleida. XV Col.loqui de l’AILLC. Juntament amb José Enrique Gargallo.
 • Octubre de 2009 Ponència: Er occitan ena Universitat de Lhèida. Secretaria de Política Lingüística, Província de Trento, Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals. Barcelona. Seminari L’occità a Catalunya i el ladí a la província de Trento. economia i diversitat cultural.
 • Setembre de 2010 Comunicació: Quatre regles de gramàtica aranesa. Aportacions de la gramàtica inèdita de Jusèp Condò a l’estudi morfosintàctic i lexical de l’aranès contemporani. Universitat de València. 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques.
 • Llengües i Cultures Iberoromàniques.
 • Juny de 2011 Ponència: Paremiologia, onomàstica i territori. L’element toponímic en els refranys meteorològics occitans. Barcelona. Tercer Seminari Internacional sobre els refranys meteorològics.
 • Juny de 2011 Comunicació: Uns documents plan interessants entar estudi der occitan dera Val d’Aran. Era descubèrta des fiches inedites de Jusèp Sandaran Bacaria. Universitat Paul Valéry – Montpelhièr III. Besièrs. X Congrès Internacional de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans.
 • Setembre de 2011 Comunicació: Toponímia occitana problemàtica. Sobre la representació gràfica d’alguns noms de lloc de la Gascunya pirinenca. Universitat de Barcelona. XXIV International Council of Onomastic Sciences.
 • Novembre de 2011 Conferència invitada: Er occitan dera Val d’Aran: caracterizacion lingüistica, fragmentacion dialectau e afinitats territoriaus. Tolosa. Los dimècres del Miralh a l’Ostal d’Occitània.

Discutidas informativas

 • Setembre de 2000 La llengua catalana. Varietats dialectals i registres lingüístics. Balaguer. Casal de la Gent Gran.
 • Juliol de 2001 La llengua catalana. Les seues variants a la comarca. Vallfogona de Balaguer. Estiu i Cultura (Ajuntament de Vallfogona de Balaguer).
 • Juny de 2004 El català en el conjunt de les llengües romàniques. Balaguer. 571è aniversari de la mort del comte Jaume d’Urgell (Acció Cultural Jaume d’Urgell).
 • Desembre de 2008 La lengua occitana y su relación con el aragonés y el catalán. Montsó (Aragó). VIII Centenario del nacimiento de Jaime I (Centro de Estudios Históricos de Monzón).

Participacion a de projèctes d'investigacion competitius

 • 2005-2007 Lengua y territorio en Pallars y Ribagorza (HUM 2005-07040). Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Import concedit: 11.900 E. Investigador principal: Ramon Sistac i Vicén (Universitat de Lleida).
 • 2009-2011 Ampliación de BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania) (FFI2008-02998/FILO). Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Import concedit: 23.000 E.
 • Investigador principal: José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona).
 • BEQUES I AJUTS PERSONALS
 • Curs 1998-1999 Bèca de recèrca etnolingüistica deth territòri dera Val d’Aran. Entitat finançadora: Institut d’Estudis Ilerdencs. Beca per a la realització d’un treball de recerca etnolingüística sobre l’aranès.
 • Curs 2000-2001 Beca predoctoral (FI-FIAP). Entitat finançadora: Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Corses, collòquis, seminaris

 • Setembre de 1991 Cours Moyen de Langue Française (tercer de cinc nivells). Barcelona. Institut Français de Barcelone. Curs escolar 1990-1991.
 • Juny de 1993 Nivel Intermedio II de Inglés (cinquè de set nivells). Barcelona. Centros Reunidos de Inglés. Curs escolar 1992-1993.
 • Juliol de 1997 L’estudi del Diccionari. Perspectives Lingüística i Extralingüística. La Seu d’Urgell. Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 20 hores.
 • Octubre de 1997 Occitània i Catalunya. Primeres Jornades d’Estudi i Debat de la Universitat de Lleida. Lleida. Universitat de Lleida.
 • Abril de 1998 Simposi “La Reflexió sobre la Llengua i la Comunicació a l’Educació Secundària Obligatòria”. Lleida. Universitat de Lleida. 15 hores.
 • Juny de 1998 Correcció de Textos Orals i Escrits. Lleida. Universitat de Lleida. 30 hores.
 • Juliol de 1998 La Franja: Frontera o Punt de Contacte? Lleida. Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 15 hores.
 • Juliol de 1998 Llengua i Literatura Catalanes i Occitanes al Pirineu. Salardú. Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 20 hores.
 • Març de 1999 Col.loqui “Universitat i Activitat Transfronterera en l’Euroespai Occitano-Català”. Lleida. Fundació Occitano-Catalana, Federacion Occitano-Catalana, Arxiu Occità de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cercle d’Agermanament Occitano-Català, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida. 9 hores.
 • Setembre de 1999 Introducció al Guió. Tàrrega. Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 20 hores.
 • Novembre de 1999 XXVI Col.loqui de la Societat d’Onomàstica. Lleida. Universitat de Lleida. 15 hores.
 • Desembre de 1999 Semiòtica i Ensenyament de Llengües. Lleida. Universitat de Lleida. 20 hores.
 • Desembre de 1999 Congrés de Llengua i Mitjans de Comunicació. Lleida. Universitat de Lleida. 15 hores.
 • Juliol de 2000 Conceptes Bàsics del Bilingüisme i de l’Educació en Contextos Multilingües. Vielha. Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 20 hores.

Lengas

 • Català Perfecta comprensió oral i escrita. Perfecta expressió oral i escrita. Occità Perfecta comprensió oral i escrita. Perfecta expressió oral i escrita. Varietats: gascó aranès i llenguadocià.
 • Espanyol Perfecta comprensió oral i escrita. Perfecta expressió oral i escrita.
 • Francès Perfecta comprensió escrita. Alta competència en comprensió oral i en expressió oral i escrita.
 • Anglès Bona comprensió oral i escrita. Bona expressió oral i escrita. Sard Bona comprensió oral i escrita. Regular expressió oral i escrita. Italià Bona comprensió oral i escrita. Regular expressió oral i escrita. Alemany Regular comprensió oral i escrita. Expressió oral bàsica.
 • Basc Coneixements bàsics, orals i escrits, per estudis autodidàctics.

Autres títols

 • Acreditat com a professor titular d’universitat per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
 • Acreditat com a professor agregat per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
 • Acreditat com a professor lector per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
 • Sexenni de recerca avaluat favorablement per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
 • Quinqueni de docència universitària avaluat favorablement per la Universitat de Lleida: 2001-2006. Director de la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida. D’ençà de juny de 2011.
 • Director científic, designat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, de la Comissió Lingüística d’experts en llengua occitana per a la realització d’un traductor automàtic català-occità occità-català. De gener de 2007 a octubre de 2008, moment de la dissolució formal de la Comissió.
 • Compareixent davant de la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya en el marc del procés de redacció de la Llei de l’occità, aranès a l’Aran. Març de 2010.
 • Membre de la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida. D’ençà de 2006. Membre de l’Assocacion Internacionala d’Estudis Occitans. D’ençà de 2011.
 • Membre de la Secció de Lingüística de l’Institut d’Estudis Aranesi. D’ençà de 2005
 • Membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. D’ençà de 2003.
 • Membre de l’associació Lingüistica Occitana i del comitè científic –composat per membres de diferents estats– de la seua revista electrònica (147.643 visites el 2 de juny de 2009). D’ençà de la seua creació (2004).
 • Membre de l’Institut Català d’Estudis Occitans. D’ençà de la seua creació (2007). Membre del jurat del Prèmi Aran de Literatura. Edició 2002-2003.
 • Membre del Grop de Lingüistica Occitana que assessora la Secretaria de Politica Lingüistica de la Generalitat de Catlunya. Creat l’octubre de 2008.
 • Secretari acadèmic del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida. De gener a setembre de 2008.
 • Traductor a l’occità de la Casa de les Llengües - Linguamón. Barcelona. De 2006 a 2008.
 • Premi de Premsa Local atorgat pel Consell Comarcal de la Noguera per articles publicats en la premsa escrita de la comarca de la Noguera. Edicions de 1998, 1999,
 • 2000, 2001, 2002 i 2003. Premis en diferents modalitats.
 • Assessor toponímic sobre noms de lloc occitans en la Guia lingüística de la Universitat Oberta de Catalunya. Fixació de la forma gràfica normativa de més d’un centenar de topònims occitans i fenolledesos. Curs 2004-2005.
 • Membre de la borsa de traductors a l’aranès del Conselh Generau d’Aran (www.aranes.org/traduccions.asp).
 • En l’actualitat.
 • Tasques de doblatge en projectes de la Universitat de Lleida durant els estudis de llicenciatura: Studium i Recuperació del nostre patrimoni fílmic. En català. Tasques de doblatge per al Conselh Generau d’Aran: Eth romanic aranés. En occità.

Tà'n saber mei

Las comissions

Lo Conselh qu'ei compausat de comissions qui òbran a la realizacion de las òbras deu Congrès e a'n guarantir la qualitat scientifica.

Véder la pagina

Los sòcis

Lo Conselh que pòrta au Congrès permanent de la lenga occitana l'expertesa de lingüistas, d'especialistas de l'estudi deus tèxtes occitans e d'escrivans de lenga d'òc.

Véder la pagina